Clock-Time

Điểm Tin Thời Sự Trong Tuần - Giáo Hội Hoàn Vũ từ 26.03 đến 31.03.2018

1. Tin Uganda: Các nữ tu tị nạn mang hy vọng của Chúa Kitô vào giữa các trại tị nạn ở Uganda
2. Tin Giordania: Lần đầu tiên Kitô hữu Công giáo và Tín hữu Hồi giáo ở Giordania cử hành chung lễ Truyền tin
3. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Giám mục Quách Tích Kim của giáo phận Mân Đông bị bắt và được thả, nhưng bị cấm không cho cử hành lễ Truyền Dầu
4. Tin Ukraina: Đức Giáo Hoàng cho hồi tục 9 đan sĩ Ukraina vì theo tiên tri giả
5. Tin Vatican: Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá 6. Tin Anh Quốc: Đức tin sống động ở giáo xứ xa xôi nhất hành tinh
6. Tin Philippines: Nhà thờ chính tòa Marawi ở miền nam Philippines không cử hành Tuần Thánh
7. Tin Giêrusalem: Cảnh rước Lễ Lá tưng bừng chưa từng thấy tại Giêrusalem