Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Hội Hoàn Vũ 05/03 - 10/03/2018

1. Tin Ad Limina của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Các Giám Mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ
2. Tin Giêrusalem: Lễ hội Purim của người Do Thái tại Giêrusalem
3. Tin Vatican: Đức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội
4. Tin Vatican: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 03 năm 2018 là Ơn nhận định thiêng liêng
5. Tin Vatican: Kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 04/03 với Đức Thánh Cha.
7. Ai Tín của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được Chúa gọi về
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

05/03 - 10/03/2018


 
 


TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Tin Ad Limina của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Các Giám Mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ
2. Tin Giêrusalem: Lễ hội Purim của người Do Thái tại Giêrusalem
3. Tin Vatican: Đức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội
4. Tin Vatican: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 03 năm 2018 là Ơn nhận định thiêng liêng
5. Tin Vatican: Kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 04/03 với Đức Thánh Cha.
7. Ai Tín của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được Chúa gọi về