Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Hội Hoàn Vũ 19.02 đến 25.02.2018

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi thực hành ba động từ: Tạm dừng, xem xét và Trở lại trong Mùa Chay
2. Tin Bolivia: Đại Hội Thánh Mẫu dưới chân tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới
3. Tin Syria: Các Kitô hữu Syria hồi hương và cử hành Phụng vụ Thánh Thể trong ngôi nhà thờ đổ nát.
4. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Giám Mục Giáo hội thầm lặng Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”
5. Tin Hoa Kỳ: Các Giám mục Hoa kỳ ra mắt trang web mới hỗ trợ hôn nhân.
6. Tin Giáo Hội Scotland: Chương trình mục vụ “Nhà thờ trên xe buýt”
7. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội: Thánh lễ Cầu Bình An cho năm mới Mậu Tuất tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở
8. Tin Nigeria: Thông cáo báo chí của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc về tình trạng của giáo phận Ahiara, Nigeria
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

19.02 - 25.02.2018


 


TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi thực hành ba động từ: Tạm dừng, xem xét và Trở lại trong Mùa Chay
2. Tin Bolivia: Đại Hội Thánh Mẫu dưới chân tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới
3. Tin Syria: Các Kitô hữu Syria hồi hương và cử hành Phụng vụ Thánh Thể trong ngôi nhà thờ đổ nát.
4. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Giám Mục Giáo hội thầm lặng Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”
5. Tin Hoa Kỳ: Các Giám mục Hoa kỳ ra mắt trang web mới hỗ trợ hôn nhân.
6. Tin Giáo Hội Scotland: Chương trình mục vụ “Nhà thờ trên xe buýt”
7. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội: Thánh lễ Cầu Bình An cho năm mới Mậu Tuất tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở
8. Tin Nigeria: Thông cáo báo chí của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc về tình trạng của giáo phận Ahiara, Nigeria