Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Hội Hoàn Vũ 26/02 - 03/03/2018

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha nói: Nơi tòa giải tội không có đe dọa, nhưng có tha thứ với dịu dàng và tin tưởng
2. Tin Giáo Hội Hàn Quốc: Công giáo Nam hàn đấu tranh chống việc hợp pháp hóa phá thai tại nước này
3. Tin Công NghệApple lặng lẽ gỡ bỏ Lễ Chúa Phục Sinh khỏi tất cả các sản phẩm Iphone và MacBook
4. Tin Vatican: Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2018
5. Tin Pakistan: Kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Vị Giám Mục 85 tuổi biết 25 ngôn ngữ
6. Tin Panama: Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019 đã có hơn 40.000 người ghi danh
7. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017 
8. Tin Giáo Hội Việt Nam: Các Đức Giám mục Việt Nam lên đường đi Ad Limina 2018
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

26.02 - 03.03.2018


 


TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ


1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha nói: Nơi tòa giải tội không có đe dọa, nhưng có tha thứ với dịu dàng và tin tưởng
2. Tin Giáo Hội Hàn Quốc: Công giáo Nam hàn đấu tranh chống việc hợp pháp hóa phá thai tại nước này
3. Tin Công NghệApple lặng lẽ gỡ bỏ Lễ Chúa Phục Sinh khỏi tất cả các sản phẩm Iphone và MacBook
4. Tin Vatican: Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2018
5. Tin Pakistan: Kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Vị Giám Mục 85 tuổi biết 25 ngôn ngữ
6. Tin Panama: Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019 đã có hơn 40.000 người ghi danh
7. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017 
8. Tin Giáo Hội Việt Nam: Các Đức Giám mục Việt Nam lên đường đi Ad Limina 2018