Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường 19.02 - 25.02.2018

1. Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ - Phát Quà Tết Cho Các Bệnh Nhân Nghèo Tại Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hy Vọng; 2. Tin Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ; 3. Tin Giáo Xứ Rạch Kiến - Giáo Xứ Rạch Kiến Thăm Hỏi Và Tặng Quà Cho Người Nghèo Vui Tết
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

19.02 - 25.02.2018


 

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

1. Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ - Phát Quà Tết Cho Các Bệnh Nhân Nghèo Tại Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hy Vọng
2. Tin Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 
3. Tin Giáo Xứ Rạch Kiến - Giáo Xứ Rạch Kiến Thăm Hỏi Và Tặng Quà Cho Người Nghèo Vui Tết
4. Tin Giáo Xứ Tân Thông - Giáo Xứ Tân Thông Tổ Chức Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
5. Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Chương Trình Sinh Hoạt Ngoại Khóa Dành Cho Các Em Nghĩa Sĩ Giáo Xứ Bến Sắn 
6. Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Mừng Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Tại Trại Phong Bến Sắn
7. Tin Giáo Xứ Búng - Giáo Xứ Búng Cử Hành Thánh Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Và Xức Dầu Bệnh Nhân 
8. Tin Giáo Xứ Cao Xá -  Giáo Xứ Cao Xá Cử Hành Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro
9. Thứ Tư Lễ Tro Tại Giáo Xứ Búng
10. Tin Giáo Xứ Chánh Tòa - Thứ Tư Lễ Tro Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
11. Tin Giáo Xứ Bình Long -  Xuân Yêu Thương Trên Giáo Xứ Bình Long
12. Tin Giáo Xứ Dầu Tiếng -  Ban Bac Ái Giáo Xứ Dầu Tiếng Phát Quà Tết Cho Người Nghèo
13. Tin Giáo Xứ Chánh Toà -Thánh Lễ Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Mùng 2 Tết
14. Tin Giáo Xứ Búng - Thánh Lễ Cầu Cho Ông Bà Cha Mẹ - Mừng Thọ Những Người Cao Niên Tại Giáo Xứ Búng Vào Mùng 2 Tết
15. Tin Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Xứ Cao Xá  Mừng Thánh Lễ Tân Niên
16. Tin Giáo Xứ Bến Trường - Giáo Xứ Bến Trường Mừng Thọ Các Cụ Trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
17. Tin giáo xứ cao xá - Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên mồng 2 tết nơi giáo xứ cao xá