Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường 26.02-03.03.2018

1. Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
2. Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Tại Đất Thánh Giáo Xứ Bến Sắn
3. Ngày Giỗ Tổ Họp Mặt Truyền Thống Đồng Hương Giáo Xứ Búng Ngày Mùng 5 Tết
4. Giáo Xứ Mỹ Vân Tổ Chức Hội Xuân 2018
5. Giáo Xứ Lái Thiêu Đón Mừng Xuân Mới 2018
6. Nghi Thức Tẩn Liệm Và Thánh Lễ Đồng Tế Cầu Cho Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung - Chánh Xứ Bến Sắn
7. Giáo Xứ Dầu Tiếng Mừng Xuân Mậu Tuất
8. Hội Trại Con Nay Trở Về Cùng Hiệp Nhất Của Giới Trẻ Giáo Xứ Mỹ Hưng
9. Khai Giảng Khóa Tác Viên Tin Mừng Hạt Củ Chi Lần Thứ 3
10.Thánh Lễ An Táng Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung
11. Thư mời Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ - Giáo phận Phú Cường
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

26.02 - 03.03-2018


 

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 

1. Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
2. Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Tại Đất Thánh Giáo Xứ Bến Sắn
3. Ngày Giỗ Tổ Họp Mặt Truyền Thống Đồng Hương Giáo Xứ Búng Ngày Mùng 5 Tết
4. Giáo Xứ Mỹ Vân Tổ Chức Hội Xuân 2018
5. Giáo Xứ Lái Thiêu Đón Mừng Xuân Mới 2018
6. Nghi Thức Tẩn Liệm Và Thánh Lễ Đồng Tế Cầu Cho Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung - Chánh Xứ Bến Sắn
7. Giáo Xứ Dầu Tiếng Mừng Xuân Mậu Tuất
8. Hội Trại Con Nay Trở Về Cùng Hiệp Nhất Của Giới Trẻ Giáo Xứ Mỹ Hưng
9. Khai Giảng Khóa Tác Viên Tin Mừng Hạt Củ Chi Lần Thứ 3
10.Thánh Lễ An Táng Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung
11. Thư mời Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ - Giáo phận Phú Cường