Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường 28.05 đến 03.06.2018

1. Tin giáo xứ Bến Trường - giáo xứ bến trường kết thúc tháng hoa dâng kính đức mẹ. 2. Tin giáo xứ Tân Thông  - giáo xứ tân thông kết thúc tháng hoa kính đức mẹ. 3. Tin giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường - giáo xứ chánh tòa phú cường bế mạc tháng hoa kính đức mẹ. 4. Tin giáo xứ Hảo Đước - giáo xứ hảo đước bế mạc tháng hoa kính đức mẹ. 5. Tin giáo xứ Bình Hòa - giáo xứ bình hòa bế mạc tháng hoa kính đức mẹ. 6. Tin giáo xứ Lái Thiêu  - mừng lễ chúa ba ngôi và kết thúc tháng hoa kính đức mẹ. 7. Tin giáo xứ Bình Sơn  - 21 em thiếu nhi giáo xứ bình sơn được rước lễ lần đầu 
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

28.05 ĐẾN 03.06.2018


 

1. Tin giáo xứ Bến Trường - giáo xứ bến trường kết thúc tháng hoa dâng kính đức mẹ
2. Tin giáo xứ Tân Thông  - giáo xứ tân thông kết thúc tháng hoa kính đức mẹ
3. Tin giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường - giáo xứ chánh tòa phú cường bế mạc tháng hoa kính đức mẹ
4. Tin giáo xứ Hảo Đước - giáo xứ hảo đước bế mạc tháng hoa kính đức mẹ
5. Tin giáo xứ Bình Hòa - giáo xứ bình hòa bế mạc tháng hoa kính đức mẹ
6. Tin giáo xứ Lái Thiêu  - mừng lễ chúa ba ngôi và kết thúc tháng hoa kính đức mẹ
7. Tin giáo xứ Bình Sơn  - 21 em thiếu nhi giáo xứ bình sơn được rước lễ lần đầu