Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 01.04 Đến 07.04.2018

1. Tin giáo xứ chánh toà Phú Cường: chặng đàng thánh giá chiều thứ sáu tuần thánh. 2. Tin giáo xứ Búng: tưởng niệm cuộc thương khó và suy tôn thánh giá chúa Giêsu Kitô. 3. Tin giáo xứ Lái Thiêu: ngày thứ sáu tuần thánh. 4. Tin giáo xứ Bình Long: nghi thức suy tôn thánh giá tại giáo xứ Bình Long. 5. Tin giáo xứ Tân Thông: tưởng niệm cuộc thương khó. 6. Tin giáo xứ Chánh Tòa: thánh lễ vọng phục sinh. 7. Tin giáo xứ Thới Hòa: thánh lễ đêm vọng phục sinh. 8. Tin giáo xứ Bình Hòa: thánh lễ vọng phục sinh. 9. Tin giáo xứ Lái Thiêu: mừng thánh lễ vọng phục sinh. 10. Tin giáo xứ Búng: đại lễ phục sinh. 11. Tin giáo xứ Bến Sắn: đại lễ phục sinh. 12. Tin nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường: thánh lễ chúa nhật phục sinh. 13. Tin giáo xứ Phú Long: mừng đại lễ phục sinh. 14. Tin Giáo Xứ Vinh Sơn: Đón Mừng Chúa Phục Sinh. 15. Tin giáo xứ Phú Lợi: mừng chúa sống lại. 16. Tin giáo xứ Bình Long: mừng đại lễ phục sinh
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

01.04 ĐẾN 07.04.2018 

1. Tin giáo xứ chánh toà Phú Cường: chặng đàng thánh giá chiều thứ sáu tuần thánh
2. Tin giáo xứ Búng: tưởng niệm cuộc thương khó và suy tôn thánh giá chúa Giêsu Kitô
3. Tin giáo xứ Lái Thiêu: ngày thứ sáu tuần thánh
4. Tin giáo xứ Bình Long: nghi thức suy tôn thánh giá tại giáo xứ Bình Long
5. Tin giáo xứ Tân Thông: tưởng niệm cuộc thương khó 
6. Tin giáo xứ Chánh Tòa: thánh lễ vọng phục sinh 
7. Tin giáo xứ Thới Hòa: thánh lễ đêm vọng phục sinh 
8. Tin giáo xứ Bình Hòa: thánh lễ vọng phục sinh
9. Tin giáo xứ Lái Thiêu: mừng thánh lễ vọng phục sinh
10. Tin giáo xứ Búng: đại lễ phục sinh 
11. Tin giáo xứ Bến Sắn: đại lễ phục sinh
12. Tin nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường: thánh lễ chúa nhật phục sinh 
13. Tin giáo xứ Phú Long: mừng đại lễ phục sinh
14. Tin Giáo Xứ Vinh Sơn: Đón Mừng Chúa Phục Sinh
15. Tin giáo xứ Phú Lợi: mừng chúa sống lại
16. Tin giáo xứ Bình Long: mừng đại lễ phục sinh