Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 09.04 Đến 14.04.2018

1. Tin Giáo Xứ Bình Nguyên - Thánh Lễ An Táng Cha Phaolô Trần Hữu Phúc - Chánh Xứ Bình Nguyên; 2. Kỷ niệm ngân khánh khấn dòng của nữ tu Maria Noel Hài Đồng Giêsu Trần Thị Thanh - Đan Viện Cát Minh Phú Cường; 3. Giáo xứ Vinh Sơn mừng bổn mạng giáo xứ; 4. Giáo xứ Cao Xá mừng Lễ Truyền Tin; 5. Giáo xứ Búng mừng trọng thể lễ kính Lòng Chúa Thương Xót; 6. Giáo xứ Bình Hòa – Mừng kim khánh thành lập giáo xứ
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

09.04 ĐẾN 14.04.2018 

1. Tin Giáo Xứ Bình Nguyên - Thánh Lễ An Táng Cha Phaolô Trần Hữu Phúc - Chánh Xứ Bình Nguyên
2. Kỷ niệm ngân khánh khấn dòng của nữ tu Maria Noel Hài Đồng Giêsu Trần Thị Thanh - Đan Viện Cát Minh Phú Cường
3. Giáo xứ Vinh Sơn mừng bổn mạng giáo xứ
4. Giáo xứ Cao Xá mừng Lễ Truyền Tin
5. Giáo xứ Búng mừng trọng thể lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
6. Giáo xứ Bình Hòa – Mừng kim khánh thành lập giáo xứ