Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 20.05 đến 26.05.2018

1. Tin GIáo Xứ Bình Hoà - Cử Hành Nghi Thức Tuyên Hứa Bao Đồng Và Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý Niên Khóa 2016-2018. 2. Tin Giáo Xứ Võng Phan – Giáo Xứ Võng Phan Chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo Phận. 3. Tin Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 4. Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Cử Hành Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2017-2018. 5. Tin Giáo Xứ Võng Phan - Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Cố Phêrô Lưu Đức Tân – Nguyên Chánh Xứ Võng Phan
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

20.05 đến 26.05.2018


 

1. Tin GIáo Xứ Bình Hoà - Cử Hành Nghi Thức Tuyên Hứa Bao Đồng Và Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý Niên Khóa 2016-2018
2. Tin Giáo Xứ Võng Phan – Giáo Xứ Võng Phan Chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo Phận
3. Tin Giáo Xứ Cao Xá - Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
4. Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Cử Hành Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2017-2018
5. Tin Giáo Xứ Võng Phan - Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Cố Phêrô Lưu Đức Tân – Nguyên Chánh Xứ Võng Phan
6. Tin Giáo Xứ Nha Bích - Giáo Xứ Nha Bích Đón Cha Phó Biệt Cư Phêrô Trần Văn Ngữ
7. Tin Giáo Xứ Bình Long - Giáo Xứ Bình Long Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên Và Mừng Kỷ Niệm Ngày Của Mẹ