Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Giáo Phận Phú Cường Từ 23.04 đến 28.04.2018

1. Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Giáo Hạt Phú Cường Tại Giáo Xứ Búng. 2. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu - Thiếu Nhi Giáo Xứ Lái Thiêu Trình Diễn Tu Phục. 3. Mừng Ngày Lễ Chúa Chiên Lành Tại Giáo Xứ Kiên Long. 4. Mừng Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Tại Giáo Xứ Cao Xá. 5. Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 4 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường, Mừng 7 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Và 53 Năm Linh Mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. 6. Chầu Mình Thánh Chúa Tại Giáo Xứ Cảnh Lâm
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

23.04 đến 28.04.2018


 

1. Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Giáo Hạt Phú Cường Tại Giáo Xứ Búng
2. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu - Thiếu Nhi Giáo Xứ Lái Thiêu Trình Diễn Tu Phục
3. Mừng Ngày Lễ Chúa Chiên Lành Tại Giáo Xứ Kiên Long
4. Mừng Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Tại Giáo Xứ Cao Xá
5. Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 4 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường, Mừng 7 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Và 53 Năm Linh Mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ
6. Chầu Mình Thánh Chúa Tại Giáo Xứ Cảnh Lâm