Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần - Tin Giáo Hội Hoàn Vũ từ 19.03 đến 24.03.2018

1. Tin San Giovanni Rotondo: Đức Thánh Cha hành hương viếng Thánh Piô Năm Dấu Thánh tại San Giovanni Rotondo
2. Tin Vatican: Đức Thánh Cha khai mạc tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ.
3. Tin Giáo Phận Lạng Sơn: Khám Bệnh Từ Thiện Và Tặng Quà Cho Người Nghèo Tại Xã Tả Giàng Phìn.
4. Tin Giáo Hội Á Châu: Các nước Đông Nam Á có tân sứ thần Tòa Thánh.
5. Tin Vatican: Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh từ chức
6. Tin Tổng Giáo Phận Huế: Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế khai mạc năm thánh mừng hồng ân 300 thành lập
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

19.03 đến 24.03.2018

 

 
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Tin San Giovanni Rotondo: Đức Thánh Cha hành hương viếng Thánh Piô Năm Dấu Thánh tại San Giovanni Rotondo
2. Tin Vatican: Đức Thánh Cha khai mạc tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ.
3. Tin Giáo Phận Lạng Sơn: Khám Bệnh Từ Thiện Và Tặng Quà Cho Người Nghèo Tại Xã Tả Giàng Phìn.
4. Tin Giáo Hội Á Châu: Các nước Đông Nam Á có tân sứ thần Tòa Thánh.
5. Tin Vatican: Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh từ chức
6. Tin Tổng Giáo Phận Huế: Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế khai mạc năm thánh mừng hồng ân 300 thành lập