Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Hội Hoàn Vũ 22/01 - 27/01/2018

1. Tin Peru: Tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Tại Peru; 2. Tin Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump nói “những luật phá thai của Mỹ là sai và phải thay đổi”; 3. Tin Giáo Phận Đà Nẵng: Lễ Phong Chức Phó Tế và Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng; 4. Tin Giáo Hội Việt Nam - Chương Trình Làm Việc Của Phái Đoàn Toà Thánh Tại Việt Nam Từ 16.01.2018-20.01.2018; 5. Chứng Nhân Đức Tin Của Diễn Viên Đóng Vai Chúa Giêsu Trong Phim Sự Thương Khó Đức Kitô
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

22/01 - 27/01/2018


 


1. Tin Peru: Tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Tại Peru; 
2. Tin Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump nói “những luật phá thai của Mỹ là sai và phải thay đổi”; 
3. Tin Giáo Phận Đà Nẵng: Lễ Phong Chức Phó Tế và Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng; 
4. Tin Giáo Hội Việt Nam - Chương Trình Làm Việc Của Phái Đoàn Toà Thánh Tại Việt Nam Từ 16.01.2018-20.01.2018; 
5. Chứng Nhân Đức Tin Của Diễn Viên Đóng Vai Chúa Giêsu Trong Phim Sự Thương Khó Đức Kitô