Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường 22/01 - 27/01/2018

Tin giáo xứ Cao xá - giáo xứ Cao xá mừng đón cha phó Antôn Nguyễn Thành Chương, op.; Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo; Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm Hai Năm Linh Mục Cha Luciano Nguyễn Thành Tiến; Tin Giáo Xứ Bình Hòa - Giáo Xứ Bình Hoà Mừng Lễ Thánh Phaolô Trở Lại Bổn Mạng Cha Sở Phaolô; Tin giáo xứ Phú lợi - giờ chầu Thánh Thể dành riêng cho hội cầu nguyện vào thứ hai hàng tuần; Tin Giáo Xứ Mỹ Hảo - Kỷ Niệm 29 Năm Linh Mục Của Cha Titô Nguyễn Minh Nhường
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

22/01 - 27/01/2018


 

1. Tin giáo xứ Cao xá - giáo xứ Cao xá mừng đón cha phó Antôn Nguyễn Thành Chương, op.; 
2. Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo; 
3. Tin Giáo Xứ Bến Sắn - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm Hai Năm Linh Mục Cha Luciano Nguyễn Thành Tiến; 
4. Tin Giáo Xứ Bình Hòa - Giáo Xứ Bình Hoà Mừng Lễ Thánh Phaolô Trở Lại Bổn Mạng Cha Sở Phaolô; 
5. Tin giáo xứ Phú lợi - giờ chầu Thánh Thể dành riêng cho hội cầu nguyện vào thứ hai hàng tuần; 
6. Tin Giáo Xứ Mỹ Hảo - Kỷ Niệm 29 Năm Linh Mục Của Cha Titô Nguyễn Minh Nhường