Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường 5.2 đến 11.2.2018

1. Giáo Xứ Cao Xá - Lễ Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh; 2. Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo Tại Giáo Xứ Lộc Tấn - Hạt Bình Long; 3. Giáo Xứ Bến Sắn Tổ Chức Đêm Hội Xuân 2018; 4. Thánh Lễ Tạ Ơn Trùng Tu Thánh Đường Giáo Xứ Phú Long; 5. Trại Phong Bến Sắn Tổ Chức Hội Chợ Xuân Tình Thương; 6. Nhà chung  -  toà giám mục phú cường - Thánh lễ tạ ơn cuối năm
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

5/2 - 11/2/2018


 


TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

1. Giáo Xứ Cao Xá - Lễ Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
2. Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo Tại Giáo Xứ Lộc Tấn - Hạt Bình Long
3. Giáo Xứ Bến Sắn Tổ Chức Đêm Hội Xuân 2018 
4. Thánh Lễ Tạ Ơn Trùng Tu Thánh Đường Giáo Xứ Phú Long
5. Trại Phong Bến Sắn Tổ Chức Hội Chợ Xuân Tình Thương 
6. Nhà chung  -  toà giám mục phú cường - Thánh lễ tạ ơn cuối năm