Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường ngày 5.11 đến 11.11.2018

1. TIN BAN ƠN GỌI - Quý thầy chủng sinh dự bị của Giáo phận Phú Cường hành hương năm thánh tại nhà thờ Búng
2. TIN GIÁO XỨ BÚNG - Mừng lễ Các Thánh và vọng lễ cầu cho các tín hữu qua đời tại đất thánh Búng.
3. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU - Thánh lễ cầu cho các tín hữu qua đời tại đất thánh Lái Thiêu
4. TIN GIÁO XỨ BÌNH LONG - Thánh lễ cầu hồn đầu tiên tại khu di tích lịch sử mộ 3,000 đồng bào
5. TIN GIÁO XỨ PHONG CỐC - Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang giáo xứ Phong Cốc
6. TIN GIÁO XỨ DẦU TIẾNG - Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại giáo xứ Dầu Tiếng
7. TIN GIÁO XỨ HOÀNG CHÂU - Thánh lễ Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Hoàng Châu
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 5.11 đến 11.11.2018