Clock-Time

Điểm Tin Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường Từ 26.03 Đến 31.03.2018

1. Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 Tại Giáo Xứ Cao Xá. 2. Đêm Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó Đức Giêsu Kitô Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường. 3. Tĩnh Tâm Mùa Chay Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường. 4. Đức Giám Mục Giáo Phận Phú Cường Cử Hành Trọng Thể Chúa Nhật Lễ Lá Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường. 5. Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Củ Chi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018. 6. Tĩnh Tâm Mùa Chay Tại Giáo Xứ Bến Sắn. 7. Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2018
 
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

26.03 Đến 31.03.2018