Clock-Time

ĐiểmTin Tổng Hợp Trong Tuần Giáo Phận Phú Cường Từ 05/03 đến 10/03/2018

1. Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Cử Hành Chầu Thánh Thể 24 Giờ Từ Ngày 09 Tháng 3 Đến 10 Tháng 3
2. Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Tây Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay
3. 24 Giờ Chầu Chúa Tại Hạt Củ Chi
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TỔNG HỢP TRONG TUẦN - TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
05/03 - 10/03/2018 


TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

1. Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Cử Hành Chầu Thánh Thể 24 Giờ Từ Ngày 09 Tháng 3 Đến 10 Tháng 3
2. Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Tây Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay
3. 24 Giờ Chầu Chúa Tại Hạt Củ Chi