Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua - Từ 01.04 Đến 07.04.2018

1. Tin Nigeria: một nữ sinh công giáo Nigeria bị nhóm Boko Haram bắt giữ lại vì không chịu từ bỏ đức tin.
2. Tin Tây Ban Nha: Tây Ban Nha treo cờ rũ để tưởng niệm Chúa chịu chết
3. Tin Scotland: Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Quốc hội Scotland
4. Tin Vatican: Sứ điệp Phục sinh 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô
5. Tin Trung Quốc: Toà Thánh tuyên bố không có thoả thuận nào sắp được ký với Trung Quốc
6. Tin Giáo Hội Việt Nam: Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và số Hồng y cử tri trên Thế giới còn 115 vị
7. Tin giáo hội tại Ba Lan: 67% người Công Giáo Ba Lan đi xưng tội trong Tuần Thánh. 
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

01.04 ĐẾN 07.04.2018


 

1. Tin Nigeria: một nữ sinh công giáo Nigeria bị nhóm Boko Haram bắt giữ lại vì không chịu từ bỏ đức tin.
2. Tin Tây Ban Nha: Tây Ban Nha treo cờ rũ để tưởng niệm Chúa chịu chết
3. Tin Scotland: Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Quốc hội Scotland
4. Tin Vatican: Sứ điệp Phục sinh 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô
5. Tin Trung Quốc: Toà Thánh tuyên bố không có thoả thuận nào sắp được ký với Trung Quốc
6. Tin Giáo Hội Việt Nam: Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và số Hồng y cử tri trên Thế giới còn 115 vị
7. Tin giáo hội tại Ba Lan: 67% người Công Giáo Ba Lan đi xưng tội trong Tuần Thánh.