Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 09.04 đến 14.04.2018

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha ban hành Tông huấn về việc nên thánh. 2. Tin Madrid, Tây Ban Nha: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Tây Ban Nha đừng than phiền về việc thiếu ơn gọi.3. Tin giáo hội tại Myanmar: Giáo hội Myanmar kỷ niệm 150 năm các thừa sai Pime đến rao giảng Tin mừng.4. Tin Giáo Hội Ấn Độ: Hàng ngàn nữ tu bác sĩ Ấn độ dấn thân chăm sóc y tế cho người nghèo khổ. 5. Tin liên quan đến dải Gaza: Tình trạng của các tín hữu Kitô tại dải Gaza.6. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Mục Vụ.7. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn: Đêm Thánh ca Năm Gia đình và mừng Kim Khánh linh mục của cha Kim Long.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

09.04 ĐẾN 07.14.2018


 

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha ban hành Tông huấn về việc nên thánh.
2. Tin Madrid, Tây Ban Nha: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Tây Ban Nha đừng than phiền về việc thiếu ơn gọi.
3. Tin giáo hội tại Myanmar: Giáo hội Myanmar kỷ niệm 150 năm các thừa sai Pime đến rao giảng Tin mừng.
4. Tin Giáo Hội Ấn Độ: Hàng ngàn nữ tu bác sĩ Ấn độ dấn thân chăm sóc y tế cho người nghèo khổ. 
5. Tin liên quan đến dải Gaza: Tình trạng của các tín hữu Kitô tại dải Gaza.
6. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Mục Vụ.
7. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn: Đêm Thánh ca Năm Gia đình và mừng Kim Khánh linh mục của cha Kim Long.