Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 16.04 đến 21.04.2018

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình cho Syria. 2. Tin Congo: Các linh mục tiếp tục bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. 3. Tin Argentina: Ơn Gọi hiếm có - cả hai sắp làm đám cưới, lại cùng nhau đi tu thành linh mục và nữ tu. 4. Tin Indonesia (RV, NY, 18.4.18): Đại hội đại kết của các bạn trẻ châu Á tại Indonesia: Cùng nhau vì hòa bình.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

16.04 ĐẾN 21.14.2018


 

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình cho Syria.
2. Tin Congo: Các linh mục tiếp tục bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo
3. Tin Argentina: Ơn Gọi hiếm có - cả hai sắp làm đám cưới, lại cùng nhau đi tu thành linh mục và nữ tu
4. Tin Indonesia (RV, NY, 18.4.18): Đại hội đại kết của các bạn trẻ châu Á tại Indonesia: Cùng nhau vì hòa bình.
5. Tin Anh quốc (RV, HT, 16.4.18): Các Giám mục Ai-len kêu gọi bỏ phiếu “không” về đề nghị cho phép phá thai.
6. Tin Inđônêsia: Một vị linh mục Công giáo được vinh danh vì những đóng góp cho quân đội
7. Tin giáo xứ Dầu Tiếng: Thánh lễ tạ ơn mừng 13 năm thụ phong linh mục cha Matthêu Nguyễn Thanh Yên
8. Tin chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa: Thánh lễ tạ ơn 28 năm hồng ân linh mục của cha Antôn Hà Văn Minh – chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường
9. Tin giáo xứ Hoàng Châu: Chầu Mình Thánh Chúa tại giáo xứ Hoàng Châu