Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 18.06 ĐẾN 23.06.2018

1.    Tin Vatican (RV, ĐA, 15.6.18): Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới người nghèo lần thứ II. 2.    Tin Vatican (RV, HT, 19.6.18): Đức thánh Cha lên án “loại truyền thông vu khống”. 3.    Tin Vatican (RV, ĐA, 17.6.18): Đức Thánh Cha tiếp 60 nhà thiên văn quốc tế.4.    Tin Manila, Philippines (RV, ĐTD, 8.6.18): Lần đầu tiên 15.000 người trẻ khắp thế giới có mặt tại Manila, Philippines. 5.    Tin Genève, Thụy Sĩ (RV, 21.06.2018): Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tại Genève, Thụy Sĩ
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA


18.06 ĐẾN 23.06.2018

 

1.    Tin Vatican (RV, ĐA, 15.6.18): Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới người nghèo lần thứ II.
2.    Tin Vatican (RV, HT, 19.6.18): Đức thánh Cha lên án “loại truyền thông vu khống”.
3.    Tin Vatican (RV, ĐA, 17.6.18): Đức Thánh Cha tiếp 60 nhà thiên văn quốc tế.
4.    Tin Manila, Philippines (RV, ĐTD, 8.6.18): Lần đầu tiên 15.000 người trẻ khắp thế giới có mặt tại Manila, Philippines
5.    Tin Genève, Thụy Sĩ (RV, 21.06.2018): Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tại Genève, Thụy Sĩ
6.    Tin Giáo Hội Úc: Các linh mục Úc ‘thà đi tù’ còn hơn vi phạm ấn tín tòa giải tội.
7.    Tin Giáo phận Mỹ Tho (WGPMT, 19.6.18): Tổng Giáo phận Sài Gòn khai mạc Năm thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Hành hương Ba Giồng.
8.    Tin giáo phận Vinh (WGPV, 17.6.18): Thánh lễ Cao điểm Năm Thánh Thể của Giáo Phận Vinh tại Linh địa Trại Gáo.
9.    Tin Giáo phận Hà Nội: Tổng Giáo Phận Hà Nội rước kiệu thánh tích các thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện