Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 20.05 đến 26.05.2018

1. Tin Vatican (RV, ĐA, 19.5.18): Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh. 2. Tin Vatican: Thông điệp của ĐGH về ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới 2018. 3. Tin Vatican (RV, TQ, 21.5.18): Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 Hồng Y mới. 4. Tin Vatican (RV, HT, 21.5.18): ĐTC khẳng định: Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria. 5. Tin Chilê (RV, ĐA, 20.5.18): Tất cả 34 Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. 6. Tin Manila, Philippines (RV, ĐTD, 20.5.18): Đức Hồng Y Tagle kêu gọi cầu nguyện và ăn chay trước nạn tin giả tại Philippines......
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

20.05 ĐẾN 26.05.2018


 

1. Tin Vatican (RV, ĐA, 19.5.18): Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh. 
2. Tin Vatican: Thông điệp của ĐGH về ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới 2018
3. Tin Vatican (RV, TQ, 21.5.18): Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 Hồng Y mới.
4. Tin Vatican (RV, HT, 21.5.18): ĐTC khẳng định: Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria.
5. Tin Chilê (RV, ĐA, 20.5.18): Tất cả 34 Giám Mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha.
6. Tin Manila, Philippines (RV, ĐTD, 20.5.18): Đức Hồng Y Tagle kêu gọi cầu nguyện và ăn chay trước nạn tin giả tại Philippines.
7. Tin Giáo hội tại Trung Quốc (RV, ĐA, 24.5.18): Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc.
8. Tin Giáo hội Việt Nam (RV, WHĐ, 21.5.18): ĐTC bổ nhiệm Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam.
9. Tin giáo phận Xuân Lộc (WGPBC, ĐT, 20.5.18): Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tuyển sinh 2018.