Clock-Time

Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua 23.04 đến 28.04.2018

1. Tin Vatican (RV, NY, 18.4.18): Một chủng sinh Việt Nam được Đức Thánh Cha phong chức linh mục vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành. 2. Tin Ai Cập (WHĐ, MĐ, 22.04.2018): Chính phủ Ai Cập hợp pháp hoá 102 nhà thờ của Kitô giáo. 3. Tin Vatican (RV, ĐA, 21.04.18): Đức Thánh Cha tiếp kiến 400 Đan sĩ dòng Biển Đức. 4. Tin Hoa Kỳ (RV, ĐA, 22.4.18): Ca đoàn Sistine sẽ thực hiện chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên. 5. Tin Vatican: Đức Hồng Y Ernest Simoni quả quyết trừ quỷ từ xa bằng điện thoại di động cũng có hiệu quả như thường. 6. Tin Trung Quốc (RV, HT, 22.4.18): Trung quốc thí điểm siết chặt và cấm đoán các hoạt động tôn giáo. 7. Tin Giáo Phận Bùi Chu: Giáo Xứ Kiên Lao tổ chức Đại Hội Ơn Gọi cho giáo phận. 8. Tin Giáo Phận Thanh Hóa (RV, NY, 18.4.18): Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO HỘI HOÀN VŨ

23.04 ĐẾN 28.14.2018


 

1. Tin Vatican (RV, NY, 18.4.18): Một chủng sinh Việt Nam được Đức Thánh Cha phong chức linh mục vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành.
2. Tin Ai Cập (WHĐ, MĐ, 22.04.2018): Chính phủ Ai Cập hợp pháp hoá 102 nhà thờ của Kitô giáo
3. Tin Vatican (RV, ĐA, 21.04.18): Đức Thánh Cha tiếp kiến 400 Đan sĩ dòng Biển Đức.
4. Tin Hoa Kỳ (RV, ĐA, 22.4.18): Ca đoàn Sistine sẽ thực hiện chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên.
5. Tin Vatican: Đức Hồng Y Ernest Simoni quả quyết trừ quỷ từ xa bằng điện thoại di động cũng có hiệu quả như thường
6. Tin Trung Quốc (RV, HT, 22.4.18): Trung quốc thí điểm siết chặt và cấm đoán các hoạt động tôn giáo.
7. Tin Giáo Phận Bùi Chu: Giáo Xứ Kiên Lao tổ chức Đại Hội Ơn Gọi cho giáo phận.
8. Tin Giáo Phận Thanh Hóa (RV, NY, 18.4.18): Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá