Clock-Time

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ 15/01 - 20/01/2018

1. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Chính quyền Trung Quốc phá hủy một ngôi nhà thờ nữa ở Tỉnh Sơn Tây. 2. Tin Vatican: Thượng Hội đồng Giám mục thế giới và yếu tố quan trọng của mạng xã hội. 3. Tin Giáo Hội Chilê: Hàng trăm bạn trẻ phi ngựa 300 km từ giáo phận Calama đến gặp Đức Thánh Cha. 4. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức ngày quốc tế di dân năm 2018.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 15/01 - 20/01/2018 
1. Tin Giáo Hội Trung Quốc: Chính quyền Trung Quốc phá hủy một ngôi nhà thờ nữa ở Tỉnh Sơn Tây.
2. Tin Vatican: Thượng Hội đồng Giám mục thế giới và yếu tố quan trọng của mạng xã hội
3. Tin Giáo Hội Chilê: Hàng trăm bạn trẻ phi ngựa 300 km từ giáo phận Calama đến gặp Đức Thánh Cha.
4. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức ngày quốc tế di dân năm 2018.
5. Tin Santiago, Chile: Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Chile.
6. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội: Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh tới Hà Nội
7. Tin Vatican: Hàng trăm người Hồi giáo ở Áo gia nhập Kitô giáo giáo