Clock-Time

Tin Giáo Phận Phú Cường 15/01 - 20/01/2018

Tin giáo xứ mỹ hưng: lễ giỗ 10 năm của ông cố giêrônimô – thân phụ của cha giêrônimô nguyễn linh thao; Tin giáo xứ cao xá: thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 17 năm linh mục cha chánh xứ gioan baotixita trần quang hiển, op; Tin giáo xứ thánh linh: thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo xứ thánh linh; Tin đan viện cát minh phú cường: đan nữ marie rose nhan thánh ngô thị bích thủy tuyên khấn lần đầu; Tin giáo xứ lái thiêu: giáo xứ lái thiêu mừng kỷ niệm hôn phối 
MUỐI MEN CHO ĐỜI

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 15/01 - 20/01/20181. Tin giáo xứ mỹ hưng: lễ giỗ 10 năm của ông cố giêrônimô – thân phụ của cha giêrônimô nguyễn linh thao; 
2. Tin giáo xứ cao xá: thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 17 năm linh mục cha chánh xứ gioan baotixita trần quang hiển, op; 
3. Tin giáo xứ thánh linh: thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo xứ thánh linh; 
4. Tin đan viện cát minh phú cường:  đan nữ marie rose nhan thánh ngô thị bích thủy tuyên khấn lần đầu; 
5. Tin giáo xứ lái thiêu: giáo xứ lái thiêu mừng kỷ niệm hôn phối