Clock-Time

TIN QUAN TRỌNG CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM

TIN QUAN TRỌNG CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM: ĐTC Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, bổ nhiệm Giám mục mới cho hai Giáo Phận Vinh và Hà Tĩnh
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

TIN QUAN TRỌNG CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM

ĐTC Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, bổ nhiệm Giám mục mới cho hai Giáo Phận Vinh và Hà Tĩnh


Ngày 22.12.2018