Clock-Time

Giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận

Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, và quý cha hiệp dâng Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Phú Cường
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH TRỌNG THỂ

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

TẠI GIÁO XỨ NHÂN NGÀY LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔIChiều ngày 02 tháng 10 năm 2016, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường đã tề tựu đông đủ về ngôi thánh đường thân yêu cùng với Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, và quý cha hiệp dâng Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Phú Cường tại các giáo xứ và các dòng tu trong giáo phận.

Với bầu khí ấm áp của tiết thu tháng 10, tháng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn dân Chúa hân hoan tiến bước vào thánh đường trong tiếng nhạc lời ca ngợi khen Thiên Chúa. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô chia sẻ cùng cộng đoàn ý nghĩa của kinh Mân Côi. Chúng ta đọc kinh Mân Côi là chúng ta cùng với Đức Mẹ suy ngẫm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của Người; đồng thời, khi đọc kinh Mân Côi chúng ta cũng suy ngẫm cuộc đời của Đức Mẹ vì cuộc đời của Đức Mẹ luôn gắn liền với cuộc đời của Chúa Kitô. Qua đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Đức Mẹ dành cho Chúa Giêsu và chúng ta. Hãy cố gắng noi gương Đức Mẹ để dành tình yêu của chúng ta dâng cho Chúa.

Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta được mời gọi để nhớ lại vai trò của Đức Mẹ trong cuộc đời của Giáo Hội và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã sai Con Người xuống thế làm người để cứu chuộc loài người chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn cứu độ và Thiên Chúa cũng muốn có sự cộng tác của chúng ta vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Và, sự cộng tác đó được thể hiện qua vai trò của Đức Mẹ trong công cuộc cứu chuộc loài người của Chúa GiêSu. Vì thế, Đức Mẹ là đồng công cứu chuộc loài người.

Cùng được cử hành trong Thánh lễ trọng thể này là nghi thức làm phép giếng rửa tội. Qua hình ảnh giếng rửa tội được đặt trang nghiêm trên cung thánh nhắc nhở từng người chúng ta về thân phận tội lỗi của mình và nhờ vào tình yêu lòng thương xót của Chúa, chúng ta từ là kẻ tội nhân đã trở lại làm con cái của Thiên Chúa, cùng chết với Chúa Kitô và cùng sống lại với Người. Nghi thức làm phép giếng rửa tội hoàn thành bằng lời kinh “tôi đã thấy nước, từ bên phải đền thờ chảy ra…” được toàn thể cộng đoàn sốt sắng cất cao trong bầu khí trang nghiêm và hạnh phúc.

Kết thúc Thánh lễ bế mạc Năm thánh Kim khánh giáo phận tại giáo xứ, Đức cha Phêrô xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và mời gọi mỗi người hãy đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong việc sống mầu nhiệm Thánh Thể và loan truyền lòng thương xót Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong sự hân hoan và hạnh phúc của đoàn con cái Chúa khi được đón nhận ơn lành Toàn xá trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

An Bình – Truyền thông giáo phận.