Clock-Time

NGHI THỨC CÁC CỬ HÀNH NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

Thật là thích hợp nên chuẩn bị cấu trúc của Cửa Năm Thánh, thích hợp nhất là cửa chính nhà thờ được trang trí sao cho thật đẹp và xứng đáng, để cửa này trở nên dấu chỉ cho Chúa Kitô, Đấng đã phán