Clock-Time

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2015

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

(Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2015)

 

 

I. BAN TỔ CHỨC:

Ø Trưởng ban: Cha Tổng Đại diện Micae Lê Văn Khâm

Ø Phó ban: Cha Giuse Phạm Quang Tòng

Ø Phó ban: Cha Phaolô Phạm Quốc Túy

Ø Ủy viên: Cha Antôn Hà Văn Minh

Ø Uỷ viên: Cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng

Ø Tổng Thư ký: Cha Giuse Phan Trọng Quang

 

II. CÁC TIỂU BAN:

1.     Ban Phụng Vụ:

Ø Cha Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn (Trưởng ban)

Ø Cha Phêrô Trần Huy Vũ

Ø Cha Vinhsơn Kiều Duy Tân

Ø Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Tuấn

Ø Cha Philipphê Đỗ Huy Thụy

Ø Cha Tôma Phạm Văn Đông

Ø Cha Phaolô Nguyễn Phú Cường

Ø Cha Phaolô Nguyễn Chí Công.

 

2.     Ban Khánh Tiết, Linh Hoạt, Diễn Nguyện, Triển Lãm:

Ø Cha Giuse Phan Trọng Quang(Trưởng ban)

Ø Hội Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Ø Hội Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường

Ø Hội Dòng Mẹ Nhân Ái

Ø Hội Dòng Đaminh Phú Cường

Ø Liên Tu Sĩ giáo phận Phú Cường

 

3.     Ban Truyền Thông:

Ø Cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy(Trưởng ban)

Ø Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Ø Cha Phêrô Nguyễn Thái Học

Ø Cha PhanxicôXaviêNguyễn Xuân Quyền

Ø Cha Giuse Dư Nhật Minh

Ø Cùng các anh chị em trong Ban Truyền thông.

 

4.     Ban Mục Vụ:

Ø Cha Antôn Hà Văn Minh(Trưởng ban)

Ø Cha Giuse Nguyễn Phát Tài

Ø Cha Đaminh Nguyễn Thái Học

Ø Cha Đaminh Nguyễn Đức Trung

 

5.     Ban Soạn Thảo Tài Liệu:

Ø Cha Giuse Phạm Quang Tòng (Trưởng ban)

Ø Cha Giuse Đào Nguyên Thống

Ø Cha Giuse Đỗ Văn Thụy

Ø Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Ø Cha Phêrô Trương Huy Hoàng

Ø Cha Tôma Trần Đức Thành

Ø Cha Simon Nguyễn Văn Thu

Ø Cha Đaminh Nguyễn Đức Trung

Ø Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng

Ø Cha Vinhsơn Nguyễn Đăng Khoa

Ø Cha Giuse Nguyễn Phát Tài

Ø Sr. Brigitta Lê Thị Thống

 

6.     Ban Kỷ Yếu:

Ø Cha Giuse Cao Đình Phương(Trưởng ban)

Ø Cha Gioan Baotixita Trần Đình Phùng

Ø Cha Antôn Nguyễn Thanh Yên

Ø Cha Antôn Phạm Văn Sáng

Ø Cha Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Ø Cha Giacôbê Trần Trung Hiếu

Ø Cha Cha Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp

Ø Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền

Ø Cha Giuse Phạm Tiến Lễ

Ø Thầy Phêrô Trần Văn Ngữ

Ø Sr. Cêcilia Trần Thị Mỹ Lệ

Ø ÔngPhanxicô Xaviê Kiều Duy Đức

Ø Ông Phaolô Lê Xuân Oánh

 

7.     Ban Thánh Nhạc:

Ø Cha Matthêu Nguyễn Thanh Yên(Trưởng ban)

Ø Thầy Giuse Trịnh Văn Cung

Ø Anh Giuse Nguyễn Bình An

Ø Anh Giuse Nguyễn Minh Chánh

Ø Anh Antôn Nguyễn Ngọc Khuê

Ø Anh Micae Trần Phong Lan

Ø Anh Phaolô Đỗ Hữu Sinh

Ø Anh Phaolô Nguyễn Thanh Phương

Ø Anh Inhaxiô Trần Trường Phong

Ø Anh Gioan Bùi Đức Tú

Ø Chị Anna Trần Thị Thúy Hằng

Ø Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ø Chị Lucia Nguyễn Thị Thanh Nga

Ø Chị Têrêsa Nguyễn Thị Sinh

 

8.     Ban Tài Chánh:

Ø Cha Đaminh Nguyễn Đức Trung(Trưởng ban)

Ø Cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao