Clock-Time

Video Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường

Video Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường

Video Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh

Mừng Kim Khánh

50 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường