Clock-Time

VIỆN ÂN XÁ TÔNG TÒA

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường khiêm nhượng và hân hoan ên Đức Thánh Cha...

VIỆN ÂN XÁ TÔNG TÒA

Văn thư số 694/15/I

TÂU ĐỨC THÁNH CHA,

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường khiêm nhượng và hân hoan trình lên Đức Thánh Cha: ngày 14 tháng 10 năm 1965,  Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ấn ký ban hành Tông thư  “In Animo Nostro”, tách một phần lãnh thổ thuộc Tổng giáo phận Saigon để lập thành giáo phận mới Phú Cường.

Để cử hành lễ Kim Khánh giáo phận một cách xứng đáng, Đức Giám mục đứng đơn có ý đề ra một số cử hành phụng tự và những việc thiêng liêng khác tại Nhà thờ chánh tòa cũng như những nhà thờ được chỉ định trong Năm mừng Kim Khánh Giáo phận, từ ngày 10 tháng 10 năm 2015 đến ngày 08 tháng 10 năm 2016, với mục đích giúp các tín hữu có cơ hội thuận tiện hầu chuẩn bị cách thích đáng cho việc lãnh nhận các Bí Tích, cũng như thực hiện những hành vi bác ái tỏ tình huynh đệ khác; nhờ ơn Chúa ban trong Năm Đức Tin qua những việc kể trên, hy vọng giáo phận sẽ được đổi mới về mặt thiêng liêng cách lạ lùng và lâu dài. Vậy để kho tàng ân sủng của Thiên Chúa mở ra cho các tín hữu cách dồi dào hơn, Đức Giám mục thỉnh đơn, với tâm tình cậy trông tín thác, thỉnh cầu Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá theo thể thức Năm Thánh.

Ngày 16 tháng 07 năm 2015

VIỆN ÂN XÁ TÔNG TÒA, thừa uỷ lệnh Đức Thánh Cha Phanxicô, ban cho các tín hữu trong giáo phận Phú Cường, được mừng Năm Thánh và hưởng ơn toàn xá, khi họ lấy lòng thống hối và yêu mến, cùng với những điều kiện thông thường khác (như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), mà đi hành hương viếng Nhà Thờ Chánh Tòa hay một nhà thờ khác được chỉ định, vào những ngày đã kê khai trong đơn thỉnh cầu, để tham dự một cử hành phụng tự nào đó của năm thánh, hoặc ít ra để cầu nguyện trong một khoảng thời gian, và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và những lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Ơn toàn xá này có thể chỉ cho các linh hồn nơi lửa luyện tội, khi kết hợp với những mục tiêu thiêng liêng của Năm Thánh kính lòng Chúa Thương Xót.

Những người già cả, đau yếu hoặc vì một lý do quan trọng nào đó, không thể ra khỏi nhà, cũng có thể được lãnh ơn toàn xá, nếu tỏ lòng chê ghét tội lỗi và có ý chu toàn ba điều kiện thông thường sớm hết sức có thể, khi tham dự cách thiêng liêng những nghi lễ hoặc những cuộc hành hương năm thánh, để cầu nguyện và kết hợp Đức Maria mà hiến dâng những khổ đau của mình cho Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót.

Để việc hưởng ân xá qua quyền chìa khóa của Hội Thánh trở nên dễ dàng nhờ đức ái mục vụ, Viện Ân Xá Tông Tòa hết sức nài xin Linh mục Xá giải của giáo phận và những linh mục có quyền giải tội luôn sẵn sàng ngồi toà cho các hối nhân và năng cho những người đau yếu được rước Mình Thánh Chúa.

Tông thư này có giá trị đối với Năm Toàn xá của giáo phận Phú Cường. bất chấp những gì trái ngược.

(Ấn ký): Hồng Y Marus Piacenza

Thủ Trưởng Viện Ân Xá

Chirstophorus Nykiel

Thư ký