Clock-Time

Ngày 13-1

/ 661 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 13-1 : *Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm - Quan Án (1780 – 1859)

Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm sinh năm 1780, tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Quần Cống, Giáo phận Bùi Chu), trong một gia đình đạo đức, khá giả gồm bảy anh chị em, con cụ Phạm Tri Khiêm, một bậc vị vọng danh giá trong làng.
/ 538 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 13-1 : Thánh Hilariô - Giám Mục Tiến Sĩ (Khoảng 320-368)

Ngày 10 tháng giêng năm 1852, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị Giám mục. Đức Giáo hoàng phong Ngài lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là vị thánh tiến sĩ đầu tiên ở Gôn.