Clock-Time

Chén Đắng - Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân

Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ con buồn lấm linh hồn con buồn lắm nhưng sao Cha nỡ bỏ con. Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ con sợ lắm linh hồn con chìm đấm trong xao xuyến với cô đơn...