Clock-Time

Beat - Đêm Noel

Đêm noel - đêm nay noel về, hồn ơi lắng tai nghe. Đàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vàng. Đêm nay noel về hồn ơi ngước lên xem. Ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên cung.