Clock-Time

ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA CÁC LỚP TÌM HIỂU ƠN GỌI Ở CẤP GIÁO HẠT

Bạn có ước mơ đi tu, trở thành một linh mục - một cha xứ? Nhưng bạn đắn đo vì không biết Chúa có chọn mình không?  Hãy mạnh dạn chia sẻ với gia đình, trình bày với cha xứ ước mơ của mình và nhanh chân đăng ký tham gia các lớp tìm hiểu ơn gọi tại cha đặc trách ơn gọi của Giáo hạt.

Ơn gọi linh mục
ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA CÁC LỚP TÌM HIỂU ƠN GỌI Ở CẤP GIÁO HẠT
BẠN CÓ ƯỚC MƠ ĐI TU, TRỞ THÀNH MỘT LINH MỤC - MỘT CHA XỨ?
NHƯNG ĐẮN ĐO VÌ KHÔNG BIẾT CHÚA CÓ CHỌN MÌNH KHÔNG?

Hãy mạnh dạn chia sẻ với gia đình, trình bày với cha xứ và nhanh chân đăng ký tham gia các lớp tìm hiểu ơn gọi của 7 Giáo hạt trong Giáo phận Phú Cường.

Hãy liên lạc với các cha đặc Trách của 7 Giáo hạt, cụ thể như sau:

1. Giáo hạt Bến Cát, cha Vinh-sơn Hoàng Trung Đoàn, quản hạt, chánh xứ Lai Uyên, đặc trách ơn gọi giáo hạt, sdt: 0367176706 (cha Phó Phêrô Trần Ngọc Quảng, sdt: 0353434272).

2. Giáo hạt Bình Long: chia làm 2 cụm:

2.1, cụm Bình Long: cha Phêrô Phan Văn Toàn, chánh xứ Lộc Ninh, sdt: 0902883751

2.2, cụm Chơn Thành, cha Phêrô Phạm Văn Huynh, chánh xứ Chơn Thành, sdt: 0902554262.

3. Giáo hạt Củ Chi: cha Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm, chánh xứ Sơn Lộc, đặc trách ơn gọi giáo hạt, sđt: 0908711246.

4. Giáo hạt Lạc An, cha Philipphê Đỗ Huy Thuỵ, chánh xứ Thượng Phúc, đặc trách ơn gọi Giáo hạt, sdt: 0986425931

5.Giáo hạt Phú Cường: cha phaolô Nguyễn Văn Đông, cơ sở đào tạo Linh Mục, đăc trách ơn gọi Giáo hạt, sđt: 0903398905.

6. Giáo hạt Phước Thành: cha Gioakim Lê Công Thành, quản hạt, chánh xứ Vĩnh Hoà, đặc trách ơn gọi hạt, sdt: 0936244941.

7. Giáo hạt Tây Ninh: cha Gioan Võ Hoàn Sinh, quản hạt, chánh xứ Phong Cốc, đặc trách ơn gọi giáo hạt, sdt: 0933411974 (cha phó Giuse Phạm Đức Lập, sdt: 0989216639).

Và cha đặc trách chung Ứng Sinh Giáo Phận, cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, sdt: 0918686656

Nhanh chân lên các bạn ơi, hãy trình bày ý định với cha xứ và hãy liên lạc - đăng ký với quí cha đặc trách tại 7 Giáo hạt …. nhanh chân, nhanh chân.