Clock-Time

Phanxicô Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng CMC

/ 2441 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 220 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Lc 9: 11 - 17 | Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC Hot

Muối Men Cho Đời 220 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Lc 9: 11 - 17. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

/ 2596 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 210 | Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C | Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC Hot

Muối Men Cho Đời 210 - Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C. Ga 8: 1 - 11. Suy Niệm: Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

/ 2679 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, Mt 3: 13-17, Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.
/ 4020 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C Hot

MMCD 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên C Lc 19: 1-10 Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.

/ 1743 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 126: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Hot

MMCD 126: Chúa Nhật XIX Thường Niên C, Lc 12: 32-48 , Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.