Clock-Time

Audio Thánh Phêrô Đamianô

Phêrô Đamianô đã muốn là một tu sĩ rốt cùng suốt đời. Nhưng năm 1057, Đức Stêphanô IX đã đặt Ngài làm Hồng Y Giám mục Ostia...