Clock-Time

Chúa Nhật Sau Ngày Ngày 6-1: Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Nhiều nhà chép hạnh các thánh đã đặt vào Tuần Bát nhật lễ Hiển Linh một lễ không có tính chất long trọng đặc biệt vì có liên hệ về đối tượng với lễ Hiển Linh. Đó là lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa.

Phụng Vụ Chư Thánh
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lm Phaolo Phạm Quốc Tuý

Nhiều nhà chép hạnh các thánh đã đặt vào Tuần Bát nhật lễ Hiển Linh một lễ không có tính chất long trọng đặc biệt vì có liên hệ về đối tượng với lễ Hiển Linh. Đó là lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa.

Thánh Gioan Tẩy Giả từ khi còn nhỏ, đã lui vào sâu trong sa mạc. Lúc 29 tuổi, do Chúa Thánh Thần thúc đẩy ngài bỏ miền cô tịch để đi rao giảng sự thống hối dọc theo bờ Giođan.

Hai năm sau, Đấng Cứu Chuộc thế gian cũng bỏ miền Nazareth để đến Giuđêa. Lúc ấy Chúa Giêsu 30 tuổi. Người muốn được Gioan rửa cho, để thánh hoá dòng nước người chọn làm chất thể trong phép Rửa tội và để khởi sự cuộc sống công khai bằng một hành vi khiêm tốn.

Lúc Chúa Giêsu tiến đến bờ sông Giođan, thánh Gioan nhờ một ánh sáng siêu nhiên đã biết rõ người đến xin rửa là Đấng Thiên Sai, ngài đã nói với các người chung quanh khi Chúa Giêsu còn ở đàng xa :

  • “Này là chiên của Thiên Chúa” (Ga 1,36).

Chúng ta dễ dàng hiểu được những tình cảm vui mừng, thán phục, tôn kính và yêu mến của thánh nhân lúc ấy. Ngài đã nói :

  • “Chính tôi cần phải được thanh tẩy cho, thế mà Ngài lại đến với tôi”.

Nhưng Chúa Cứu Thế đã trả lời :

  • “Bây giờ cứ thế đã, vì đương nhiên là chúng ta phải làm trọn như thế cho hết nghĩa công chính”.(Mt 3,15)

Trước câu trả lời này, vị Tiền Hô đã cúi đầu kính phục mà rửa cho Đấng vô tội. Vừa khi lên khỏi nước sau nghi thức phép rửa, Chúa Cha vĩnh cửu đã chứng nhận sự ưng ý đối với hành vi khiêm tốn này bằng một dấu lạ phi thường. Trời mở ra. Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống Chúa Giêsu đồng thời một tiếng nói phát ra tự trời cao :

  • “Ngài là Con Chí Ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ”.

Đó là tường thuật về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã có một hành vi khiêm tốn. Nhưng chính Thiên Chúa đã nâng Người lên, để chúng ta luôn biết tin tưởng vào mọi hoạt động thi ân của Người, dù cho những hoạt động ấy nhiều khi gây ngạc nhiên