Clock-Time

Ngày 07-08 : Thánh Xixtô II

Ngày 30 tháng 8 năm 257, Đức Xixtô lên ngôi Giáo hoàng, kế vị Đức Stephanô I giữa lúc Giáo Hội đang chìm trong cơn bách hại thời Valerianô. Pontiô, một phó tế của Thánh Cyprianô gọi ngài là "Linh mục nhân hậu hòa nhã". Ngài đã tránh được một cuộc ly khai khi để cho các Giáo hội địa phương tự do theo thói quen rửa tội lại cho các người theo lạc giáo.
Thánh XIXTÔ II 
Giáo Hoàng và Các Bạn Tử Đạo

 

Một năm sau thánh Cyprianô loan tin : Đức Giáo Hoàng Xixtô đã bị xử tử đêm 6 tháng 8 cùng với 4 vị trợ tá (phó tế) của ngài. Các Kitô hữu Rôma đã bị cảnh sát đột kích trong khi đang cử hành thánh lễ tại hang toại đạo Callistô. Để khỏi bị bắt giam tất cả, Đức Xixtô đã hiến mình chịu chết. Ngài bị chặt đầu ngay tại ngai tòa Giám mục cùng với 4 vị trong số 7 vị trợ tá (phó tế) của ngài là Januariô. Magnô, Vicentê và Stêphanô. Hai vị khác là Fêlicissimô và Agapitô đã bị bắt và bị chặt đầu cùng ngày tại hang toại đạo Praetextato. 

Cái chết vì đoàn chiên trong những cảnh thương tâm như vậy đã khiến cho Đức Xixtô được dân chúng tôn kính rộng rãi. Ngài được mai táng trong hầm mộ Giáo Hoàng tại chính nơi ngài chịu chết. Tuy nhiên di hài của ngài có lẽ đã được Đức Lêô IV (847 - 855) dời về thánh đường Xixtô vẫn còn được tôn kính cho đến ngày nay. 

Trích : Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý