Clock-Time

Ngày 11-07 : Thánh BÊNÊDICTÔ

Thánh Bênêditô, tổ phụ các dòng tu bên Tây phương, sinh khoảng năm 480 tại Nursia. Hai nguồn chính về cuộc đời thánh Bênêđitô là cuốn Dialogne (đối thoại) của thánh Grêgôriô Cả và cuốn qui luật của chính thánh nhân. Cuốn Dialogne thâu thập các phép lạ được coi là do thánh nhân thực hiện. Giá trị của các phép lạ này tùy theo thẩm quan và theo cách thức phê phán của mỗi người, nhưng cung ứng cho chúng ta những sự kiện quí giá. Cha mẹ ngài có lẽ thuộc vào hàng quí tộc ở miền quê. Ngài lớn lên tại gia đình. Năm 14 tuổi, ngài được gửi tới Rôma để bổ túc việc học hành. Các độc giả ngày nay có thể ngạc nhiên khi thấy có chị vú nuôi Cyrilla của ngài đi theo.
Thánh BÊNÊDICTÔ

Tu Viện Trưởng (480-5470

 

Trích: Theo Vết Chân Người của Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý