Clock-Time

Ngày 13-07 : Thánh HENRI

Thánh Henri sinh năm 972. Cha ngài là Henri bá tước xứ Bavière. Mẹ ngài là Gisèle, con gái của Conrad, vua miền Bourgogne. Để bảo đảm cho việc giáo dục con cái, ngài được mẹ giao phó cho các thầy dòng ở Mildeshim, miền Saxe, rồi sau đó cho thánh Wolfgang, Giám mục Ratisbonne. 
Ngày 13-07

Thánh HENRI (973-1024)

 

Nguồn: Theo Vết Chân Người
Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý