Clock-Time

Ngày 13-4: Lễ Thánh Martinô I (Giáo hoàng, Tử Đạo) 656

Thánh Martinô I sinh tại Tôđi, miền Umbria. Đức Giáo Hoàng đặt ngài làm đại diện ở Constantinôpôli. Tại đây, ngài đã nhiệt thành chống lại Nhất ý thuyết. Lạc giáo này dạy rằng : nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí, ý chí thần linh. Như vậy là họ chối bỏ ý chí riêng của nhân tính Ngài.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Thánh MARTINÔ I

Giáo Hoàng - Tử Đạo (+656)

Thánh Martinô I sinh tại Tôđi, miền Umbria. Đức Giáo Hoàng đặt ngài làm đại diện ở Constantinôpôli. Tại đây, ngài đã nhiệt thành chống lại Nhất ý thuyết. Lạc giáo này dạy rằng : nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí, ý chí thần linh. Như vậy là họ chối bỏ ý chí riêng của nhân tính Ngài.

Năm 649, khi Đức Thêôđôrê qua đời, thánh Martinô được cử lên ngôi kế vị thánh Phêrô. Ngay tháng 10 năm này, ngài đã triệu tập công đồng Latêranô để kết án lạc thuyết.

Làm như vậy ngài đã liều chuốc lấy phản ứng độc hại của Contanciô II, một hoàng đế trẻ theo lạc giáo, và muốn bắt Giáo hội phải chấp nhận sắc lệnh "Type" về giáo lý của ông. Ngày 17 tháng 6 năm 653, quan thái thú đại diện hoàng đế là Calliopas ở Ravenna Italia đã bắt Đức Giáo Hoàng trong nhà thờ chính tòa. Ngài bị tố cáo đồng lõa trong cuộc phản loạn của quan thái thú tiền nhiệm là Olympius.

Sau đó ngài bi đưa về Constantinôpôli bằng tàu. Sẵn đau khổ vì bệnh đau khớp xương, cuộc hành trình còn khổ cực thêm vì bị mất thực phẩm tối thiểu, bị cấm không được tắm rửa.

Ngày 17 tháng 9, ngài tới Constantinôpôli và bị giam trong một nhà tù cho tới ngày 20 tháng 12. Tại một tòa án giả tạo với sư hiện diện của hoàng đế, ngài bị truất ngôi và bị kết án tử hình.

Bị bỏ rơi trong ngục thất, thánh Martinô vô cùng cực khổ vì lạnh. Một phụ nữ lén cho ngài một chiếc giường và một chiếc nệm. Khi ấy, Thượng phụ giáo chủ Constantinôpôli hấp hối, ông ta sợ bị đoán phạt trước tòa Chúa nên xin Hoàng đế đừng xử tử tù nhân. Nhưng thánh Martinô lại bị lưu đày tới Cherson ở Crimea.

 Tại đây, ngài qua đời vì thiếu thốn, có lẽ vào ngày 13 tháng 4 năm 656.