Clock-Time

Ngày 14-07 : Thánh CA-ME-LO LEN-LI

Thánh Camilô Lenli là con của ông Gioan Len-li, một hiệp sĩ danh giá trong quân đội của Charles-Quint. Mẹ ngài thuộc vào một gia đình thời danh nhất ở Napoli. Từ những năm đầu thời hôn nhân, họ có được một người con, nhưng lại bị cất đi ngay, khi đứa bé còn ở trong nôi. Lúc bà Lellis 60 tuổi, sau bao lời cầu hôn khẩn thiết, bà đã sinh ra Camilô vào ngày 25 tháng 5 năm 1550. Khi đang mang thai, bà đã thấy mộng con trẻ mang trên ngực một hình thánh giá, có vô số trẻ em theo sau. Mộng thấy vậy, bà lo sợ rằng mình sẽ sinh hạ một người con làm đầu bọn cướp, Camillô mới sinh ra ít lâu thì mồ côi mẹ. Chưa được 6 tuổi, ngài lại mồ côi cha. Do những tai họa này, việc giáo dục Camillô bị bỏ mặc...
Thánh CA-ME-LO LEN-LI

Linh Mục - (1550 - 1614)

 

Nguồn: Theo Vết Chân Người
Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý