Clock-Time

Ngày 14-5: Thánh Matthia Tông Đồ

Theo dân Hy lạp, thánh Matthia đã mang Kitô giáo đến miền Cappadôcia rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Côlchis. Xác ngài được đưa về Giêrusalem và sau này thánh nữ Hêlêna, Mẹ Vua Constantinô dời về Rôma. Một phần các xương thánh vẫn còn ở đền thờ Đức Bà Cả, nơi thánh nhân đã làm nhiều phép lạ.

Phụng vụ chư thánh
Thánh MATTHIA Tông Đồ (Thế kỷ I)

Tài liệu duy nhất đáng kể về thánh Matthia là tường thuật của sách Công vụ các tông đồ (Cv 1,15-26). Theo điều kiện mà thánh Phêrô đưa ra để chọn người thế chân cho Giuđa trong nhóm 12. Chúng ta biết thánh Matthia là một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã theo Chúa Giêsu "Khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu về trời" (c. 22)

 Khi Chúa Giêsu đã về trời, các tông đồ vâng lệnh Chúa trở về Giêruslem cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần đến. Họ họp nhau lại khoảng 120 người. Lúc ấy Phêrô lên tiếng nhắc lại sự Giuđa phản bội và kết luận :

 • "Phải chọn lấy thêm một người để cùng chúng tôi làm chứng tá cho sự sống lại của Chúa Giêsu".

Cộng đoàn đã đề cử hai người xem ra xứng đáng nhất, với vinh dự này là Giuse, gọi là Barsaba biệt danh là Giustô và Matthia. Thế rồi họ cầu nguyện và bắt thăm chọn người Chúa muốn. Matthia đã trúng cử và nhập vào nhóm 12.

Vị tân tông đồ, sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, đã ra đi rao giảng Phúc âm và hiến phần đời còn lại cho việc tông đồ, thánh Clêmentê thành Alexandria kể lại rằng : các giáo huấn của thánh Matthia tập chú vào nhu cầu phải hy sinh hãm dẹp xác thịt và những ước muốn lăng loàn. Đó là bài học quan trọng ngài đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu và đem ra thực hành.

Nhiều sử gia cho rằng thánh Matthia đi từ Giuđêa tới tận Ethiôpia rao giảng và làm cho vô số người trở lại đạo.

Theo dân Hy lạp, thánh Matthia đã mang Kitô giáo đến miền Cappadôcia rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Côlchis. Xác ngài được đưa về Giêrusalem và sau này thánh nữ Hêlêna, Mẹ Vua Constantinô dời về Rôma. Một phần các xương thánh vẫn còn ở đền thờ Đức Bà Cả, nơi thánh nhân đã làm nhiều phép lạ.