Clock-Time

Ngày 15-07 : Thánh BÔ-NA-VEN-TU-RA

Sinh năm 1221 tại Bagnorea, gần Viterbo, thánh Bonaventura là con ông Giovanni Fidanza và bà Ritela. Ngài được đặt tên là Giovanni, lúc lên bốn, Ngài lâm trọng bệnh vô phương cứu chữa. Người mẹ vội ẵm ngài tới gặp thánh Phanxicô khó khăn. Thánh nhân thương cha mẹ dâng lời cầu nguyện và Giovanni hết bệnh. Sung sướng, người mẹ kêu lên : "Obuona Ventura" (Ôi biến cố phúc lộc). Từ đó Giovanni mang tên Bônaventura. Ngài theo học tại dòng anh em hèn mọn.
Thánh BÔ-NA-VEN-TU-RA

Giám mục, tiến sĩ hội thánh.(1221 - 1274)

 

Nguồn: Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Tu​ý