Clock-Time

Ngày 16-07 : Đức Trinh Nữ Maria Núi Carmêlô

Carmêlô được coi như ngọn núi thánh. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, Êlia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời, nhiệt tình của Êlia như vẫn còn cháy trong lòng các người khắc kỷ (Esseniô). Người ta nói rằng ngày lễ Hiện Xuống, những người này nhờ lời rao giảng và phép rửa của thánh Gioan Tẩy giả đã hợp lực với các tông đồ để truyền bá Tin Mừng.
Đức Trinh Nữ Maria Núi Carmêlô
 
 
Nguồn: Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý