Clock-Time

Ngày 16-6: Thánh VINHSƠN NGUYỄN MẠNH TƯƠNG

Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương sinh năm 1814 tại Phú Yên, làng Ngọc Cục, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Ông bà song thân là Đaminh Tiên (chánh trương) và Maria Gương.

Phụng vụ chư thánh
Thánh VINHSƠN NGUYỄN MẠNH TƯƠNG
Chánh tổng (1814 – 1862)

Phiến đá mà người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường . (Tv 117)

Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương sinh năm 1814 tại Phú Yên, làng Ngọc Cục, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Ông bà song thân là Đaminh Tiên (chánh trương) và Maria Gương.

Ông Tương lập gia đình và sống đời Công giáo gương mẫu đạo hạnh. Khi bị bắt, ông Tương đang giữ chức chánh tổng được dân làng mến mộ trọng vọng.

Chỉ một tháng sau ngày ban hành lệnh phân sáp của vua Tự Đức, ngày 14.09.1861, quan phủ Xuân Trưòng đã áp dụng quy định của chiếu chỉ, đòi buộc các anh hùng đức tin : Nguyễn Mạnh Tương, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Đức mạo, Nguyễn Huy Nguyên và Nguyễn Đức Nhi phải chà đạp ảnh thánh và tuyên bố bỏ đạo.

Tuy nhiên, tất cả các tù nhân kiên trì chấp nhận roi đòn, nhục hình, đói khát, gông cùm, xích xiềng ... để tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Quan phủ giận dữ đày 5 tù nhân đức tin sang làng Bạch Cốc, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Lần cuối cùng, ngày 15.06.1862 quan truyền lệnh cho ông Trương chà đạp Thánh Giá, nhưng ông cựu chánh tổng nhất tâm trung kiên với Chúa. Ông Tương lãnh bản án xử trảm ngày 16.06.1862 tại pháp trường Bạch Cốc, dưới thời vua Tự Đức.

Ông Chánh tổng Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương được phong chân phước ngày 29.04.1951 và tôn phong hiển thánh ngày 19.06.1988.