Clock-Time

Ngày 17-2 : Lễ Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tk XIII)

Bảy thánh này là những thương gia tên tuổi miền Frorence. Không muốn chỉ là những người thế giá, các ngài hướng tới đời sống thánh thiện và họp lại thành một nhóm huynh đệ đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ. Các ngài được cảm hứng bởi một thị kiến để giã từ thế gian và hiến thân phụng sự một lý tưởng cao cả hơn. Truớc hết ngài cư ngụ trên triền núi Seraniô và xây một nhà thờ tại đó.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Lm Phaolo Phạm Quốc Tuý

Bảy thánh này là những thương gia tên tuổi miền Frorence. Không muốn chỉ là những người thế giá, các ngài hướng tới đời sống thánh thiện và họp lại thành một nhóm huynh đệ đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ. Các ngài được cảm hứng bởi một thị kiến để giã từ thế gian và hiến thân phụng sự một lý tưởng cao cả hơn. Truớc hết ngài cư ngụ trên triền núi Seraniô và xây một nhà thờ tại đó.

Sau khi viếng thăm Đức Giám mục, các ngài được khuyên nhủ nên nhận một luật sống. Các ngài lại được một thị kiến khác của Đức Mẹ, trong đó Đức Mẹ khuyên nên nhận luật dòng của thánh Augustinô. Mẹ cầm nơi tay một y phục đen và thiên thần bên cạnh mẹ cầm một cuộn giấy với danh hiệu "tôi tớ Đức Mẹ".

 Điều này xảy ra ngày 13 tháng 4 năm 1240 và từ nhóm tu sĩ này được biết đến dưới danh hiệu "Tôi tớ Đức Mẹ". Hội dòng lo rao giảng Phúc âm và phổ biến bảy sự thương khó Đức Mẹ khắp vùng Toscane.

Ở đây cũng nên ghi nhớ giai thoại thi vị kể lại một phép lạ đánh dấu sự chúc lành của trời cao dành cho hội dòng. Các tôi tớ Đức Mẹ hiến cuộc đời cho cả đất đai lẫn cho các linh hồn. Các ngài canh tác một miếng đất khô chồi quanh nhà, nhưng các ngài đã thành công để làm cho mọc lên những thân nho tươi tốt. Một đêm mùa đông vườn nho bỗng chĩu nặng những chùm trái mọng mướt.

Đức Giám mục thấy đây là dấu chứng tỏ những phục vụ của các ngài được Thiên Chúa chúc lành. Thực vậy, các tập sinh tuốn đến đông đảo và nhà dòng được thiết lập trên khắp Âu Châu.

Năm 1304 nhà dòng được tòa thánh phê chuẩn. Đến thế kỷ XIV đã đảm nhận việc truyền giáo tại Ấn Độ. Nhiều cơ sở khác cũng được thành lập tại Anh quốc và Mỹ Châu.

Lễ kính nhớ bảy anh em lập dòng được định vào ngày hôm nay. Ngày mà thánh Alexia Falconieri, một trong bảy anh em qua đời vào năm 1310. Bảy Đấng sáng lập sao một cuộc sống hiệp nhất trong nỗ lực nên thánh, đã được an táng chung trong cùng một ngôi mộ và Giáo hội đã trình bày cho các tín hữu kính nhớ.

Tên các ngài là :

1. Cha Merandi sinh 1198 tại Firenze, làm bề trên 16 năm qua đời 01.01.1262.

2. Cha Untênati, sinh 1206, qua đời 31.08.1257.

3. Cha Moretto Antelara, qua đời 20.08.1268.

4. Cha Amideo, sinh 1024, qua đời 18.04.1266.

5. Cha Sottineo, qua đời 03.05.1282.

6. Cha Uguuctio, qua đời 03.05.1282.

7. Thầy Alêxu Falconeri, sinh 1200 và sống tới 110 tuổi.

Sau những khó khăn ban đầu, dòng này phát triển mạnh. Đầu thế kỷ 14, dòng đảm nhận việc truyền giáo Ấn Độ. Nay dòng có nhiều cơ sở tại Anh và Mỹ.