Clock-Time

Ngày 26-6: Thánh Domingo Henares Minh

Thánh Domingo Henares Minh chào đời ngày 19.12.1765 tại làng Baena, Giáo phận Cordoba, Tây Ban Nha. Sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, nhưng cậu Henares được thân mẫu đạo đức giáo dục, biết thương người nghèo, không để tiền tài chi phối.

Phụng vự chư thánh
Thánh DOMINGO HENARES MINH
Giám mục dòng Đaminh (1765 -1838)

Làm sao tôi dám bước lên ảnh Chúa. Đấng đã tạo dựng trời đất mà mọi người phải tôn kính thờ lạy.

Thánh Domingo Henares Minh chào đời ngày 19.12.1765 tại làng Baena, Giáo phận Cordoba, Tây Ban Nha. Sinh trưởng trong một gia đình giàu sang, nhưng cậu Henares được thân mẫu đạo đức giáo dục, biết thương người nghèo, không để tiền tài chi phối.

Năm 16 tuổi, cậu Henares xin nhập tu viện Đaminh tại Niebla, sau chuyển sang Tu viện Thánh Giá tại Granada và nhận áo dòng thánh Đaminh ngày 30.08.1783.

Sau một năm tập viện, thầy Henares xin cha Giám đốc tập viện cho đi Philippines, nhằm thực hiện ước nguyện truyền giáo miền Viễn Đông. Đến Manila, thầy tiếp tục các môn thần học và thụ phong linh mục ngày 20.09.1789. Nhận thấy ngài có nhiều đức độ và tài năng. Giám đốc Tu viện muốn giữ tân linh mục ở lại Manila. Thế nhưng, tân linh mục vẫn ôm hoài bão tung cánh đến miền truyền giáo xa xăm.

Con tàu cặp hải cảng Ma Cao. Tại đây, có Đức cha Delgado Y và hai giáo sĩ khác cùng dòng Đaminh đang chờ đợi ngài. Cả bốn nhà truyền giáo cùng đặt chân đến Bắc Hà ngày 29.10.1790. Chỉ trong 6 tháng, giáo sĩ Henares đã nói được tiếng Việt, nhận tên là Minh. Ngài được chỉ định làm Giám đốc Chủng viện Tiên Chu, kiêm giáo sư môn Tu Đức và Latinh. Năm 1798, Đức cha Delgado Y đặt ngài làm cha Chính địa phận (Tổng đại diện).

Ngày 09.09.1800, Đức Thánh Cha Piô VII bổ nhiệm ngài làm Giám mục phó kế vị Đức cha Ignacio Delgado Y. Lễ tấn phong giám mục được cử hành vào ngày 09.01.1803 tại xứ đạo Phú Nhai.

Đức cha Jeronimo Hermosilla Liêm tường trình với Thánh Bộ Truyền Giáo về Đức cha Henares Minh như sau : “Ngài có một đời sống trong trắng, nhiệt tâm cứu các linh hồn, khát khao chịu chết vì đạo, sẵn sàng ra đi cả trong đêm khuya để thi hành mục vụ; một tâm hồn đạo đức cao vượt, siêng năng cầu nguyện và mê đọc sách Giáo phụ; một nếp sống khó nghèo đúng tinh thần Phúc Âm, rất đại lượng với những người xấu số, có thể gọi ngài là cha các kẻ bần cùng”.

Trong một lần di chuyển để tránh bách hại, Đức cha Henares Minh và thầy Chiểu đang ở trên con thuyền từ Quất Lâm, định ra khơi, nhưng gặp mưa bão kinh hoàng. Một lương dân thấy con thuyền có vẻ khả nghi, mới mời hai cha con vào tạm trú trong nhà mình cho qua cơn giông tố. Nhưng rồi ban đêm, ông đã đi trình báo quan lớn để nhận tiền thưởng trọng hậu.

Đức cha Henares Minh bị bắt giam vào cũi và bị áp giải lên công đường Nam Định ngày 11.06.1838. Quan cho tra khảo để buộc Đức Cha Henares tiết lộ nơi ẩn trốn của các linh mục, nhưng ngài tuyệt đối thinh lặng. Quan tổng đốc Lê Văn Đức yêu cầu Đức cha bước lên thập giá, ngài nói : “Nhà quan có đang tâm để cho một người con đạp lên xác cha mẹ mình không ? Làm sao tôi dám bước lên hình ảnh Chúa. Đấng đã tạo dựng trời đất mà mọi người phải tôn kính thờ lạy. Vậy mà các quan dụ dỗ tôi đạp lên Thánh Giá, dù có bị tan xương nát thịt, tôi cũng không thể làm điều tội ác đó”.

Đến pháp trường, ngày 26.06.1838, Đức cha Henares Minh bước ra khỏi cũi, kêu ba lần tên cực thánh Chúa Giêsu và yêu cầu xin mấy phút thinh lặng cầu nguyện. Ngài quỳ xuống đất, đôi mắt nhìn trời nghiêng đầu cho lý hình thi hành án. Đức cha hưởng thọ 73 tuổi, 48 năm truyền giáo trên quê hương Việt Nam, 38 năm trong sứ vụ Giám mục giáo phận.

Thánh Giám mục Domingo Henares Minh được nâng lên hàng chân phước ngày 27.05.1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19.06.1988.